O Výrobci Tereos

11.09.2020 byl prodej dezinfekce Anti-COVID TTD ukončen. Děkujeme všem za zájem o tuto dezinfekci.

K 30.04.2020 byla výroba dezinfekce Anti-COVID ukončena.

Společnost Tereos TTD jako největší výrobce lihu v České republice, který slouží jako základní surovina pro výrobu dezinfekčních prostředků, začíná v souladu se specifikací Ministerstva zdravotnictví ČR a Světové zdravotnické organizace vyrábět dezinfekční prostředek Anti-COVID. Výrobou dezinfekce Anti-COVID tak reaguje na situaci na trhu, kdy je dezinfekčních prostředků nedostatek, a snaží se svým malým dílem přispět k ochraně veřejného zdraví a pomoci s bojem proti pandemii onemocnění Covid-19.

„Jsem nesmírně hrdý na naše zaměstnance, kteří během několika dní dokázali zorganizovat výrobní kapacity tak, abychom mohli Anti-COVID začít vyrábět. Poděkování patří také Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Celnímu úřadu pro Pardubický kraj, s jejichž pomocí jsme dokázali během neuvěřitelných dvou dnů vyřídit veškerá potřebná povolení,“ uvedl generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinbergr.

 

 

Jsme největším výrobcem cukru a lihu v České republice. Ročně v našich dvou cukrovarech a třech lihovarech vyrobíme více než 370 000 tun bílého krystalického cukru a 1 400 000 hektolitrů lihu, ať už pitného nebo bezvodého. Vyrábíme také pelety – krmivo pro hospodářská zvířata – a lihovarnické výpalky a vápennou šámu jako hnojiva, která se vrací zpět na pole.

Historie společnosti sahá až do roku 1831, kdy kníže Karel Anselm Thurn-Taxis nechal přebudovat zámek v Dobrovici na cukrovar. Cukr se v Dobrovici od té doby vyrábí nepřetržitě, což je evropský unikát. Od roku 1992 je společnost v rukou francouzského kapitálu (dnešní skupina Tereos) a navazuje na to nejlepší z bohaté české cukrovarnické tradice.

Jedinou základní surovinou pro naši produkci je cukrová řepa. Pěstuje ji pro nás více než 500 pěstitelů na ploše přesahující 38 000 hektarů. Průměrný výnos, který dosahuje 80 tun cukrové řepy z jednoho hektaru, řadí naše pěstitele na úroveň těch nejvyspělejších cukrovarnických zemí v Evropě.

 

Foto závodu v Dobrovicích. Zdroj: Tereos TTD a.s.